Aktualitātes

11|03|2020

Ministru kabinets rosina ieviest speciālo vērtību, no kuras aprēķina nekustamā īpašuma nodokli

Valsts sekretāru sapulcē ir izsludināts likumprojekts “Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā”, ar kuru tiek plānots noteikt speciālo vērtību nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas vajadzībām. Proti, likumprojektā speciālā vērtība nodoklim definēta kā nekustamā īpašuma nodokļa vajadzībām no kadastrālās vērtības ar noteiktu algoritmu aprēķināta vērtība.

Kā norādīts likumprojekta anotācija, speciālās vērtības ieviešanas mērķis ir ierobežot kadastrālās vērtības pieauguma ietekmi uz nekustamā īpašuma nodokļu apjomu, paturot prātā arī sabiedrības iniciatīvu par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam. Tiek paredzēts, ka likums stāsies spēkā 2021. gada 1. jūnijā, savukārt speciālo vērtību ņems par pamatu nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinam jau no 2022. gada 1. janvāra.

Speciālo vērtību aprēķinās primārajam nekustamajam īpašumam jeb mājoklim, kurā īpašnieks ir deklarējis. Speciālo vērtību aprēķinās šādiem nekustamajiem īpašumiem, neizdalot atsevišķi zemes un ēkas daļu:
1) viena dzīvokļa mājām un divu dzīvokļu mājām, ja tās nav sadalītas dzīvokļu īpašumos;
2) dzīvokļa īpašumam, kurā ir dzīvojamo telpu grupa;
3) dzīvojamai mājai, kurā nav nevienas telpu grupas;
4) dzīvojamo telpu grupai mājās, kuras nav sadalītas dzīvokļu īpašumos vai kuras ir daļēji sadalītas dzīvokļu īpašumos;
5) dzīvojamās apbūves zemei.

Speciālo vērtību aprēķinās nekustamajiem īpašumiem, kuru kadastrālā vērtība ir lielāka par 100 000 eiro, piemērojot koeficient 0.2. Tas nozīmē, ka, ja individuālās mājas un zemes kopējā kadastrālā ir 250 000 EUR, tad (250 000 – 100 000) x 0.2 = 30 000 EUR. No šīs summas aprēķinās nekustamā īpašuma nodokli. Ja kadastrālā vērtība ir mazāka par 100 000 EUR, tad speciālā vērtība ir 0 un nodoklis ir 0 eiro. Dzīvojamās apbūves zemēm speciālo vērtību rēķinās, ja to kadastrālā vērtība ir lielāka par 10 000 eiro.


Likumprojekts un anotācija pieejami:
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40484617


Lai iegūtu plašāku informāciju par šo normatīvo aktu, Jūs varat sazināties ar ZAB “Azanda & Associates”, rakstot uz e-pastu: info@azanda.lv
  
Sākums
 
© 2020 AZANDA & ASSOCIATES
Created: Provincentrs
»