Aktualitātes

06|11|2019

Izsludināti grozījumi Iepakojuma likumā, ar kuriem ieviesta depozīta sistēma

Saeima ir pieņēmusi grozījumus Iepakojuma likumā, kuri paredz, ka no 2022. gada 1. februāra Latvijā darbosies iepakojuma depozīta sistēma. Depozīta sistēma attiecas uz atkārtoti un vienreiz lietojamajiem dzērienu iepakojumiem.

Likumā depozīta sistēma definēta kā izlietotā dzērienu depozīta iepakojuma pieņemšana no galalietotāja, šķirošana, pārvadāšana, uzglabāšana, pārstrāde vai sagatavošana atkārtotai izmantošanai atbilstoši tā sākotnējam uzdevumam, kā arī minēto darbību plānošana un organizēšana. Turklāt Ministru kabinets ir pilnvarots noteikt dzērienus, kuru iepakojumam piemēro depozīta sistēmu, un dzērienu iepakojumus, kuriem piemēro depozīta sistēmu.
Likuma primārais adresāts ir depozīta iepakotāji – personas, kuras pārdod vai piedāvā dzērienus depozīta iepakojumā. Depozīta iepakotājam ir pienākums apsaimniekot izlietoto dzērienu depozīta iepakojumu visā Latvijas teritorijā, ja tā radītā izlietotā dzērienu iepakojuma apjoms gadā pārsniedz 150 kilogramus. Apsaimniekošana paredz līguma noslēgšanu ar depozīta sistēmas operatoru jeb komersantu, kurš, pamatojoties uz līgumu ar Valsts vides dienestu, nodrošina depozīta sistēmas darbību Latvijā.

Depozīta iepakotājam tiek izvirzīta prasība nodrošināt, lai uz iepakojumu būtu izvietotas norādes par depozīta sistēmas piemērošanu. Galalietotājs, kurš iegādājas dzērienu depozīta iepakojumā, maksā depozīta maksu, ko iepakotājs pārskaita depozīta sistēmas operatoram. Galalietotājam ir tiesības atgūt depozīta maksu, nododot depozīta iepakojumu tam paredzētajās vietās. Depozīta iepakojuma pārdevējam ir pienākums pieņemt no galalietotāja visu veidu iepakojumu savā tirdzniecības vietā. Izdevumus par iepakojuma pieņemšanu, šķirošanu, uzglabāšanu un uzskaiti sedz depozīta sistēmas operators. Savukārt depozīta iepakotājam ir pienākums maksāt depozīta sistēmas operatoram depozīta sistēmas dalības maksu, kas tiek izmantota operatora darbības nodrošināšanai.

Likums izvirza virkni prasību personai, kura vēlas būt depozīta sistēmas operators:

1) jāiesniedz iesniegums Valsts vides dienestam par depozīta sistēmas izveidi;
2) jāsagatavo un jāiesniedz depozīta sistēmas darbības plāns;
3) jāiesniedz finanšu nodrošinājums atbilstoši dabas resursu nodokļa regulējumam;
4) jāsagatavo finanšu aplēse par depozīta sistēmas darbību un dalības maksas apmēru.

Depozīta sistēmas operatoram jānodrošina depozīta sistēmas darbība, tas ir, depozīta iepakojuma savākšanu, šķirošanu, uzturēšanu utt. Turklāt peļņa, ko operators gūst no depozīta sistēmas īstenošanas, ir pilnībā reinvestējama depozīta sistēmas attīstībā.

Valsts vides dienests slēdz līgumu ar izraudzīto depozīta sistēmas operatoru uz septiņu gadu termiņu. Depozīta sistēmas operators uzskatāms par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju.


Likums ir pieejams:
https://likumi.lv/ta/id/310471-grozijumi-iepakojuma-likuma


Lai iegūtu plašāku informāciju par šo normatīvo aktu, Jūs varat sazināties ar ZAB “Azanda & Associates”, rakstot uz e-pastu: info@azanda.lv
 


 
Sākums
 
© 2020 AZANDA & ASSOCIATES
Created: Provincentrs
»