Komanda

Jurista palīgs

SAMANTA LIDERE

DARBA PIEREDZE UN PROFESIONĀLĀ DARBĪBA
 
2018. novembris – līdz šim
Zvērinātu advokātu birojs "Azanda & Associates"
Jurista palīgs

IZGLĪTĪBA

2019. septembris – līdz šim
Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte
Tiesību zinātnes profesionālā maģistra studiju programma

2016 – 2019
Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte
Sociālo zinātņu bakalaura grāds tiesību zinātnē

DALĪBA PROJEKTOS

Vasaras skola “Projekt Netzwerk Ost-West”. "Tiesiskās problēmas digitalizācijas laikmetā".
Latvijas Universitāte un Berlīnes Humboltu Universitāte, 2018, Berlīne, Vācija.
 
VALODAS

Latviešu, angļu, krievu
  
PUBLIKĀCIJAS 

Lidere S. Digitalizēts zemesgrāmatu reģistrs, kas balstīts uz blokķēdes darbības principiem. Jurista Vārds, 20.11.2018, Nr. 47 (1053).


 
Sākums
 
© 2019 AZANDA & ASSOCIATES
Created: Provincentrs
»