Komanda

Zvērināta advokāta palīgs

INGUS MEIMERS

DARBA PIEREDZE UN PROFESIONĀLĀ DARBĪBA
 
2018. marts – līdz šim
Zvērinātu advokātu birojs "Azanda & Associates"
Zvērināta advokāta palīgs
 
2018. marts – līdz šim
Rīgas Juridiskā augstskola
Vieslektors
 
2016 – 2018  
Zvērinātu advokātu birojs “VILGERTS”
Jurists, zvērināta advokāta palīgs
 
2014 – 2016
Zvērināta advokāta Ulda Šneibaha birojs
Jaunākais jurists
 
2014. marts – 2014. augusts
Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments
Praktikants, tiesneša palīgs

IZGLĪTĪBA

2017. oktobris – līdz šim
Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte
Doktora studiju programma juridiskajā zinātnē
 
2014 – 2016
Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte
Profesionālā maģistra grāds tiesību zinātnē
 
2011 – 2014
Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte
Bakalaura grāds tiesību zinātnē
 
DALĪBA PROFESIONĀLĀS ORGANIZĀCIJĀS
 
2017. jūnijs – līdz šim
Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija
Zvērināta advokāta palīgs
 
DALĪBA KONFERENCĒS
 
2018. februāris
Latvijas Universitātes 76. starptautiskā zinātniskā konference
Starptautisko privāttiesību sekcija
 
VALODAS

Latviešu, angļu, krievu
  
PUBLIKĀCIJAS

Meimers I., Ozola K. Prasības nodrošināšana pirms vēršanās starptautiskā šķīrējtiesā. Jurista Vārds, 02.01.2018., Nr. 1 (1007).
Meimers I. Kompensācijas apmēra noteikšana pakāpeniskās ekspropriācijas gadījumos. Jurista Vārds, 20.06.2017., Nr. 26 (980).
Meimers I. Pakāpeniska ekspropriācija starptautisko ieguldījumu veicināšanas un aizsardzības tiesībās. Jurista Vārds, 03.01.2017., Nr. 1 (955).
Meimers I. Ieguldījuma jēdziens ICSID praksē. Jurista Vārds, 22.03.2016., Nr. 12 (915).
Meimers I. Diplomātisko pārstāvniecību neaizskaramības tiesiskie aspekti. Jurista Vārds, 02.12.2014., Nr. 47 (849).
Meimers I., Priekulis J., Veinbergs V. Ukrainā notiekošā militārā konflikta raksturs un atbildība par lidmašīnas notriekšanu. Jurista Vārds, 23.09.2014., Nr. 37 (839).
Meimers I. Ārvalstu ieguldītāju aizsardzība enerģētikas nozarē: ģenēze un aktualitātes. Iekš: Centrālās un Austrumeiropas juridiskās tradīcijas un juridiskās identitātes jautājumi. Latvijas Universitātes 76. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2018

 
Sākums
 
© 2019 AZANDA & ASSOCIATES
Created: Provincentrs
»